Betalingsbetingelser og handelsbetingelser

For at kunne holde priserne nede og bruge tiden på at lave lækre tryk og websider, er der lavet følgende betalingsbetingelser pr. 1. januar 2014

 1. Alle fakturaer udsendes som et link til en online fil. Fakturaen sendes pr. mail gennem dinero.dk. Det er derfor en betingelse at kunden kan modtage mails.
 2. Det er kundens eget ansvar,  at tilsikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.
 3. Afhængigt at opgaven størrelse, kan der i visse tilfælde forlanges forudbetaling eller ratebetaling, typisk ved opgaver på over 10.000 kroner. Dette aftales med den enkelte kunde.
 4. Betalingsfristen er netto 8 dage på alle fakturaer.
 5. Ved månedsafregning, afregnes der altid den 20. i måneden, med 8 dages betalingsfrist.
 6. Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse efter 3 dage.
 7. Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.
 8. Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har Palmgren Marketing ingen indflydelse på.

Workshop og foredrag:

For bookere:
Aflyses foredraget eller workshoppen 14 dage fra afholdelsestidspunktet, faktureres der 75% af den aftalte pris. Aflyses det med mindre en 48 timer til afholdelse, faktureres det fulde beløb. Det er muligt at flytte bookede workshops og foredrag til en anden dato, såfremt det så bliver afholdt inde for 4 måneder.

For kursus- og workshopdeltagere:
Det er ikke muligt at få refunderet sin pladsbetaling pga sygdom, ferie mv., dog kan du ombooke til et senere event, såfremt du aftaler det med os. For rebooking af din plads, skal du henvende dig minimum 14 dage før kursusafholdelse. Du kan rebooke en gang.

Tilbudsgivning
Tilbud er som udgangspunkt gældende for 30 dage med mindre andet aftales.

Ved brug af samarbejdspartnere (såsom tekstforfattere, fotografer og udviklere) afregnes der som udgangpunkt altid direkte mellem samarbejdspartner og kunde. Det vil til enhver tid være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende ved en evt. aflysning.

Palmgren Marketing hæfter IKKE for udgifter fra samarbejdspartnere som er en del af et projekt. Dvs. aflyses et projekt hvor der bruges samarbejdspartner, som f.eks. fotograf, tekstforfatter, skiltemand, tøjproducent eller andet, vil det være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende.

Tilbud som er accepteret med som kunden ikke ønsker at benytte, vil blive opkrævet for den brugte tid på projektet samt de udgifter der måtte være opstået, udfra to muligheder:

a) Ved projekter på mere end 20 timers arbejde, vil der blive opkrævet 50 % af prisen ved aflysning, så frem tilbuddet er accepteret og igangsat. 

b) Opkrævning for aflyste projekter indeholder bl.a. udgifter så som:

 • brugt tid på møder, planlægning og research
 • Indkøb af fx tryksager, vareprøver, plugins, temaer eller andet indkøb til projektet
 • Tid brugt hos samarbejdspartnere, såsom tekstforfattere, fotografer og udviklere
 • Udgifter til samarbejdspartnere i de tilfælde hvor bestillingen og betalingen foregår gennem Palmgren Marketing.

Fraskrivelse af juridisk ansvar vedr. korrekt håndtering af persondata i kundens virksomhed

Palmgren Marketing er ikke en juridisk rådgivende virksomhed og det er til enhver tid kundens eget ansvar at sørge for, at dansk såvel som EU lovgivning (herunder persondatalovgivning) er overholdt i deres virksomhed. Ønsker du juridisk rådgivning om fx datahåndtering anbefaler jeg, at du kontakter en advokat, da denne også vil kunne hjælpe dig med de utrolig mange tilpasninger, muligheder og forbehold som afhænger af netop din virksomhed.

Palmgren Marketing rådgiver alene om marketingstrategier. Alle spørgsmål og ønsker til hjælp til korrekt håndtering af persondata i  forbindelse med udarbejdelse af marketingaktiviteter, må og skal alene ses som en række forslag til løsning udfra “generel best practice”. 

Palmgren Marketing fraskriver sig dermed ethvert juridisk ansvar for den enkelte kundes egen håndtering af data, om kunden efterlever lovene i sin helhed samt den nye datalovs indtræden 25. maj 2018. Dette er gældende for online produktioner såvel som data på sociale medier og i grafiske produktioner gældende både før, under eller efter udarbejdelse samt for data som er placeret på kundens server eller i kundens navn. 

Det er naturligvis klart, at Palmgren Marketing selv gør sit ypperste for at overholde datalovgivningen i egen virksomhed og at alle leverede produkter og services mv. til kunder leveres i god tro om at dette overholdes. Det er her meget vigtigt at fremhæve, at det i sidste ende alene er kundens eget ansvar at forsikre sig om lovgivningen overholdes. 

Da der i forbindelse med indtrædelsen af den nye data lovgivning ikke er kommet afklaring på hvordan visse lovgivningstiltag skal løses, må det forventes at visse ydelser som tidligere er leveret eller leveres på sigt, kan have behov for revidering, tilpasning eller fornyelse. Dette er ligeledes kundens eget ansvar og kan efter kundens ønske tilrettes mod merpris.