Betalingsbetingelser

For at kunne holde priserne nede og bruge tiden på at lave lækre tryk og websider, er der lavet følgende betalingsbetingelser pr. 1. januar 2014

  1. Alle fakturaer udsendes som pdf-fil pr. mail gennem dinero.dk. Det er derfor en betingelse at kunden kan modtage mails.
  2. Det er kundens eget ansvar,  at tilsikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.
  3. Afhængigt at opgaven størrelse, kan der i visse tilfælde forlanges forudbetaling eller ratebetaling, typisk ved opgaver på over 10.000 kroner. Dette aftales med den enkelte kunde.
  4. Betalingsfristen er netto 8 dage på alle fakturaer.
  5. Ved månedsafregning, afregnes der altid den 20. i måneden, med 8 dages betalingsfrist.
  6. Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse efter 3 dage.
  7. Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.
  8. Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har Palmgren Marketing ingen indflydelse på.
  9. Workshop og foredrag:

For bookere:
Aflyses foredraget eller workshoppen 14 dage fra afholdelsestidspunktet, faktureres der 75% af den aftalte pris. Aflyses det med mindre en 48 timer til afholdelse, faktureres det fulde beløb. Det er muligt at flytte bookede workshops og foredrag til en anden dato, såfremt det så bliver afholdt inde for 4 måneder.

For kursus- og workshopdeltagere:
Det er ikke muligt at få refunderet sin pladsbetaling pga sygdom, ferie mv., dog kan du ombooke til et senere event, såfremt du aftaler det med os. For rebooking af din plads, skal du henvende dig minimum 14 dage før kursusafholdelse. Du kan rebooke en gang.